Hercertificering ISAE 3402 II

Jaarlijks laten we bij Valk Solutions een onafhankelijke audit uitvoeren op cruciale bedrijfsprocessen waarvan de beschikbaarheid van groot belang is voor onze klanten. In de ISAE 3402 type II audit over 2021 is niet alleen gekeken of wij voldoende maatregelen geïmplementeerd hebben op het gebied van informatiebeveiliging, maar ook of deze maatregelen doeltreffend zijn ingezet.

De auditor heeft geconstateerd dat wij aan alle beveiligingsnormen hebben voldaan heeft geen afwijkingen gevonden. We zijn daarom ook trots dat wij ASPOS opnieuw zonder bevindingen hebben kunnen hercertificeren voor ISAE 3402 type II. De rapportage is opvraagbaar voor onze klanten via informatiebeveiliging@valksolutions.nl.

 

Sign up for our Newsletter

Get access to exclusive market and product content. Subscribe now!

Contact us

We’re here for you.

You can contact us at any time by:

  • Phone on +31 (0)348 431 490

  • Chat with the chat function on this screen

  • Completing the form bellow:
  • You're subscribing!

    That's great!