ISAE 3402 type II voor ASPOS

De jaarlijkse ISAE 3402 audit is positief afgerond. Begin maart ontving Valk Solutions de assurance verklaring voor het ASPOS omnichannel cloud platform. Deze verklaring met het verslag van de auditor is opvraagbaar voor onze klanten en hun accountant.

Een belangrijke verbetering in de ogen van het audit team was de migratie naar het compleet vernieuwde serverpark. Het nieuwe serverpark is volgens de laatste stand van de techniek opgebouwd met meer verwerkingscapaciteit en de meest actuele versies database- en besturingssystemen. Tevens is het nieuwe serverpark dubbel uitgevoerd op twee fysiek gescheiden locaties, in twee aparte datacenters, real time verbonden via 2 glas verbindingen. Dat heeft als voordeel dat niet alleen bij systeemfalen maar ook bij locatiefalen de “twin” opstelling het overneemt. Dit wordt een actieve uitwijkvoorziening genoemd.

Catharine de Jong, security officer bij Valk Solutions: “We waren goed voorbereid maar de jaarlijkse audit is toch altijd een spannend moment. Het auditteam beperkt zich niet tot expert interviews en document reviews, maar doet ook een groot aantal waarnemingen in onze systemen. We zijn daarom blij dat er geen bevindingen waren.

Ook is er weer een penetratietest uitgevoerd. Dit wil zeggen dat een team van professionele hackers gedurende 3 weken lang op onze systemen probeert in te breken. Doel is om kwetsbaarheden pro-actief op te sporen en waar nodig maatregelen te treffen. Cybercrime wordt steeds vindingrijker, daarom herhalen we de hacktest periodiek.

Op deze manier doen we er als Valk Solutions alles aan om de continuïteit voor onze klanten te waarborgen.

Sign up for our Newsletter

Get access to exclusive market and product content. Subscribe now!

Contact us

We’re here for you.

You can contact us at any time by:

  • Phone on +31 (0)348 431 490

  • Chat with the chat function on this screen

  • Completing the form bellow:
  • You're subscribing!

    That's great!