Niet meer toegang dan nodig

Informatiebeveiliging is belangrijk en een ongeluk zit in een klein hoekje. Wist je dat 80% van alle datalekken in de wereld zijn ontstaan door een menselijke fout? Daarom is het belangrijk dat niet meer mensen toegang hebben tot je vertrouwelijke gegevens dan nodig.

Werk actuele gebruikers bij
In ASPOS hebben alle gebruikers van jouw onderneming toegangsrechten volgens een hiërarchische structuur. Na verloop van tijd gaan mensen weg en komen er mensen bij in je organisatie. Nieuwe gebruikers worden aangemaakt, maar oude gebruikers worden niet altijd dichtgezet. Ons advies is dan ook om periodiek je gebruikersadministratie te schonen in ASPOS.

Dit kan de hoofdgebruiker van jouw organisatie zelf, of als die er niet uitkomt helpen we graag. Dus laat je niet verrassen en werk regelmatig je actuele gebruikers bij!

Sign up for our Newsletter

Get access to exclusive market and product content. Subscribe now!

Contact us

We’re here for you.

You can contact us at any time by:

  • Phone on +31 (0)348 431 490

  • Chat with the chat function on this screen

  • Completing the form bellow:
  • You're subscribing!

    That's great!