Opnieuw geslaagde audit bij Valk Solutions

Met onze software beheren en verwerken we belangrijke data voor onze klanten. Technologie, IT en data dragen in toenemende mate bij aan het succes van retailorganisaties. De beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van privacygevoelige persoonsgegevens en concurrentiegevoelige commerciële, technische, IPR en financiële gegevens is dan ook van groot belang. Voor ons is het dus belangrijk om onze informatiebeveiligingscertificaten jaarlijks te kunnen verlengen.

De afgelopen maand heeft een extern auditteam de ISO27001 audit en de pre-audit voor ISAE 3402 type 2 bij ons uitgevoerd. Wij hebben steeds prettig samengewerkt met deze gecertificeerde auditors. Zij geven ons nieuwe inzichten over ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging en wij krijgen tips om te verbeteren. Daardoor biedt de audit ons niet alleen de gelegenheid om te toetsen of wij aan alle security normen voldoen, maar zien wij dit ook als een leermoment om onze organisatie nog verder te verbeteren. Voor ons een reden om nu alweer uit te kijken naar de ISAE 3402 type II audit over 2021.

Sign up for our Newsletter

Get access to exclusive market and product content. Subscribe now!

Contact us

We’re here for you.

You can contact us at any time by:

  • Phone on +31 (0)348 431 490

  • Chat with the chat function on this screen

  • Completing the form bellow:
  • You're subscribing!

    That's great!